Uudised

Tööpakkumised 24. august Svetlana


NARVA VANALINNA RIIGIKOOL, mis töötab keelekümblusmetoodika alusel, kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks 2022/23 õa

õppekeel – eesti keel

  • 2 klassiõpetaja-abiõpetajat – täiskoormusega

(1 - vanemapuhkuse ajaks, 1 - alaliselt),

  • logopeed – 0,5 ametikohta;

õppekeel – vene keel

  • matemaatika – 8 t põhikoolis (vanemapuhkuse ajaks).

Nõutav: kvalifikatsioonile vastav haridustase ja riigikeele oskus C1 tasemel.

CV, avaldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 5. septembriks 2022.

e-postiaadressil: sekretar@nvrk.edu.ee

Info tel. 35 72556, 35 72557

NARVA VANALINNA RIIGIKOOL, mis töötab keelekümblusmetoodika alusel, kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks 2022/23 õa

õppekeel – eesti keel

  • 2 klassiõpetaja-abiõpetajat – täiskoormusega

(1 - vanemapuhkuse ajaks, 1 - alaliselt),

  • logopeed – 0,5 ametikohta;

õppekeel – vene keel

  • matemaatika – 8 t põhikoolis (vanemapuhkuse ajaks).

Nõutav: kvalifikatsioonile vastav haridustase ja riigikeele oskus C1 tasemel.

CV, avaldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 5. septembriks 2022.

e-postiaadressil: sekretar@nvrk.edu.ee

Info tel. 35 72556, 35 72557