Õppetöö

Hoolekogu


NVRK hoolekogu

kinnitatud 

MINISTRI KÄSKKIRJAGA
24.11.2021
nr 1.1 2/21/343

1. Julija Bussel, õpilaste esindaja - julija.bussel@gmail.com

2. Deniss Lartšenko, vilistlaste esindaja - denis.larchenko@ut.ee

3. Natalja Toiker, õppenõukogu esindaja - natalja.toiker@nvrk.edu.ee

4. Margit Sibul, õppenõukogu esindaja - margit.sibul@nvrk.edu.ee

5. Veronika Stepanova, lapsevanemate esindaja - veronika.stepanova@gmail.com

6. Jelena Lohmatova, kooli toetava organisatsiooni esindaja, Vestifex - jelena.lohmatova@gmail.com

7. Triin Kaaver, kooli pidaja esindaja, Haridus ja Teadusministeerium - Triin.Kaaver@hm.ee

NVRK hoolekogu

kinnitatud 

MINISTRI KÄSKKIRJAGA
24.11.2021
nr 1.1 2/21/343

1. Julija Bussel, õpilaste esindaja - julija.bussel@gmail.com

2. Deniss Lartšenko, vilistlaste esindaja - denis.larchenko@ut.ee

3. Natalja Toiker, õppenõukogu esindaja - natalja.toiker@nvrk.edu.ee

4. Margit Sibul, õppenõukogu esindaja - margit.sibul@nvrk.edu.ee

5. Veronika Stepanova, lapsevanemate esindaja - veronika.stepanova@gmail.com

6. Jelena Lohmatova, kooli toetava organisatsiooni esindaja, Vestifex - jelena.lohmatova@gmail.com

7. Triin Kaaver, kooli pidaja esindaja, Haridus ja Teadusministeerium - Triin.Kaaver@hm.ee