Koolielu

Huviringid


2022.-23. õa

Laulu,- tantsu- ja näitlemisring (õpetaja Svetlana Sadikova)

          2.a,c klassid       

Matemaatikaring (õpetaja Jelizaveta Polunina)

          2.a klass       

Kunstiring (õpetaja Svetlana Frolukova)

          3.a,b,c klassid

Fotoring (õpetaja Olga Pikaljova)

          4.a,b klassid               

Arvutiõpetus, kab.205 (õpetajad Jaana Kirs,Tatjana Mihhailova, Svetlana Ivanova)

         4. – 7. klassid 

Saksa keele ring põhikoolis, kab.215 (õpetajad Andrei Rožinov, Nataliia Buchkovska)

         7. – 9. klassid 

Malering (õpetaja Maris Korstin)

         1. – 2. klassid

Jalgrattaring (õpetaja Marina Gusseva) kuni sügiskoolivaheajani

          5.a,b klassid       

 

2022.-23. õa

Laulu,- tantsu- ja näitlemisring (õpetaja Svetlana Sadikova)

          2.a,c klassid       

Matemaatikaring (õpetaja Jelizaveta Polunina)

          2.a klass       

Kunstiring (õpetaja Svetlana Frolukova)

          3.a,b,c klassid

Fotoring (õpetaja Olga Pikaljova)

          4.a,b klassid               

Arvutiõpetus, kab.205 (õpetajad Jaana Kirs,Tatjana Mihhailova, Svetlana Ivanova)

         4. – 7. klassid 

Saksa keele ring põhikoolis, kab.215 (õpetajad Andrei Rožinov, Nataliia Buchkovska)

         7. – 9. klassid 

Malering (õpetaja Maris Korstin)

         1. – 2. klassid

Jalgrattaring (õpetaja Marina Gusseva) kuni sügiskoolivaheajani

          5.a,b klassid