Koolielu

UNESCO kool


Narva Vanalinna Riigikool kuulub UNESCO koolide võrgustikku alates 2013.-14. õppeaastast.

UNESCO koolid kannavad hariduse ideed kõigile ja panevad rõhku: maailma probleemidele ja ÜRO osatähtsusele selles, inimõigustele ja demokraatiale, kultuuridevahelisele õppele, keskkonna teemadele.

Ühendkoolide tegevustes osalevad meie kooli õpilased alates 8.klassist. 

NVRK UNESCO tegevust koordineerib inglise keele õpetaja Anna Fedyukhina.

NVRK traditsioonilised tegevused UNESCO koolina on ÜRO simulatsioon ja MTÜ Mondo dokumentaalfilmide klubis osalemine ning UNESCO  tähtpäevade tähistamine.

Rohkem infot leiate UNESCO veebilehelt: https://unesco.ee/

Narva Vanalinna Riigikool kuulub UNESCO koolide võrgustikku alates 2013.-14. õppeaastast.

UNESCO koolid kannavad hariduse ideed kõigile ja panevad rõhku: maailma probleemidele ja ÜRO osatähtsusele selles, inimõigustele ja demokraatiale, kultuuridevahelisele õppele, keskkonna teemadele.

Ühendkoolide tegevustes osalevad meie kooli õpilased alates 8.klassist. 

NVRK UNESCO tegevust koordineerib inglise keele õpetaja Anna Fedyukhina.

NVRK traditsioonilised tegevused UNESCO koolina on ÜRO simulatsioon ja MTÜ Mondo dokumentaalfilmide klubis osalemine ning UNESCO  tähtpäevade tähistamine.

Rohkem infot leiate UNESCO veebilehelt: https://unesco.ee/