Koolielu

PASCH kool


NVRK kuulub PASCH koolide võrgustikku alates  2017. aastast.

Initsiatiiv „Koolid – tuleviku partnerid“ („Schulen: Partner der Zukunft“ / PASCH) on globaalne võrgustik, mis koosneb rohkem kui 1700 koolist, kellel on eriline side Saksamaaga. Goethe Instituut haldab ligi 550 PASCH-kooli rohkem kui 100 riigis. 

PASCH-i suuna määravad neli juhtmõtet: perspektiivid hariduse kaudu, silmaringi laiendamine mitmekeelsuse abil, juurdepääs keelele ja haridusele, ühine lähenemine tuleviku probleemidele rahvusvahelises õpikeskkonnas.

PASCH üritustest võtavad osa kõik  saksa keelt õppivad 7.-12. klassi õpilased.

Traditsioonilised tegevused PASCH koolina on  õpilaste suvine keelelaager Saksamaal, võrgustiku alased konkursid ja projektid, koostöö teiste PASCH koolidega. 

Goethe Instituut toetab NVRK-s saksa keele õppimist alates 7. klassist.

NVRK PASCH tegevust koordineerib  saksa keele õpetaja Andrei Rožinov.

Rohkem infot leiate PASCH koolide veebilehelt: 

https://www.pasch-net.de/de/pasch-schulen/schulportraets/europa/est/narva-vanalinna-riigikool.html

NVRK kuulub PASCH koolide võrgustikku alates  2017. aastast.

Initsiatiiv „Koolid – tuleviku partnerid“ („Schulen: Partner der Zukunft“ / PASCH) on globaalne võrgustik, mis koosneb rohkem kui 1700 koolist, kellel on eriline side Saksamaaga. Goethe Instituut haldab ligi 550 PASCH-kooli rohkem kui 100 riigis. 

PASCH-i suuna määravad neli juhtmõtet: perspektiivid hariduse kaudu, silmaringi laiendamine mitmekeelsuse abil, juurdepääs keelele ja haridusele, ühine lähenemine tuleviku probleemidele rahvusvahelises õpikeskkonnas.

PASCH üritustest võtavad osa kõik  saksa keelt õppivad 7.-12. klassi õpilased.

Traditsioonilised tegevused PASCH koolina on  õpilaste suvine keelelaager Saksamaal, võrgustiku alased konkursid ja projektid, koostöö teiste PASCH koolidega. 

Goethe Instituut toetab NVRK-s saksa keele õppimist alates 7. klassist.

NVRK PASCH tegevust koordineerib  saksa keele õpetaja Andrei Rožinov.

Rohkem infot leiate PASCH koolide veebilehelt: 

https://www.pasch-net.de/de/pasch-schulen/schulportraets/europa/est/narva-vanalinna-riigikool.html