Õppetöö

Õppenõukogu


Õppenõukogu tegevuse aluseks on Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord". Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 72 lõike 3 alusel.

Õppenõukogu liikmeteks on juhataja, õppealajuhataja, õpetajad ja tugispetsialistid.

Õppenõukogu toimumisajad 2023.-2024. õa:

20.09. - õppenõukogu nr. 1:

 • Aineühenduste kinnitamine
 • AÜ juhatajate valimine
 • Aasta metoodiline teema

08.11. - õppenõukogu nr. 2:

 • Õppekirjanduse tellimine

13.12. - õppenõukogu nr. 3:

 • Sisehindamine
 • I trimestri tulemused
 • Arengukava

27.03. - õppenõukogu nr. 4:

 • II trimestri tulemused
 • Õppekava üldosa

10.06. - õppenõukogu nr. 5:

 • Üleviimine järgmisse klassi

14.06. - õppenõukogu nr. 6:

 • Põhikooli lõpetamine
 • Õppekava muudatuste vastuvõtmine

28.08. - õppenõukogu nr. 7:

 • 2023/24 õa töö analüüs

29.08. - õppenõukogu nr. 8:

 • 2024/25 õa üldtööplaan

Õppenõukogu tegevuse aluseks on Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord". Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 72 lõike 3 alusel.

Õppenõukogu liikmeteks on juhataja, õppealajuhataja, õpetajad ja tugispetsialistid.

Õppenõukogu toimumisajad 2023.-2024. õa:

20.09. - õppenõukogu nr. 1:

 • Aineühenduste kinnitamine
 • AÜ juhatajate valimine
 • Aasta metoodiline teema

08.11. - õppenõukogu nr. 2:

 • Õppekirjanduse tellimine

13.12. - õppenõukogu nr. 3:

 • Sisehindamine
 • I trimestri tulemused
 • Arengukava

27.03. - õppenõukogu nr. 4:

 • II trimestri tulemused
 • Õppekava üldosa

10.06. - õppenõukogu nr. 5:

 • Üleviimine järgmisse klassi

14.06. - õppenõukogu nr. 6:

 • Põhikooli lõpetamine
 • Õppekava muudatuste vastuvõtmine

28.08. - õppenõukogu nr. 7:

 • 2023/24 õa töö analüüs

29.08. - õppenõukogu nr. 8:

 • 2024/25 õa üldtööplaan