Õppetöö

Õppenõukogu


Õppenõukogu tegevuse aluseks on Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".

Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuhid, õpetajad ja nõustajad.

Õppenõukogu toimumisajad 2022.-2023. õa:

21.09. - õppenõukogu nr. 1:

 • aineühenduste kinnitamine
 •  AÜ juhatajad

16.11. - õppenõukogu nr. 2:

 • Õppekirjanduse tellimine

30.11. - õppenõukogu nr. 3:

 • Aasta metoodiline teema
 • Sisehindamine
 • I trimestri tulemused

22.03. - õppenõukogu nr. 4:

 • II trimestri tulemused
 • gümnaasiumi I poolaasta tulemused

09.06. - õppenõukogu nr. 5:

 • üleviimine järgmisse klassi

20.06. - õppenõukogu nr. 6:

 • põhikooli lõpetamine
 • gümnaasiumi lõpetamine

28.08. - õppenõukogu nr. 7:

 • 2022/23 õa analüüs

30.08. - õppenõukogu nr. 8:

 • 2023/24 üldtööplaan

Õppenõukogu tegevuse aluseks on Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".

Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuhid, õpetajad ja nõustajad.

Õppenõukogu toimumisajad 2022.-2023. õa:

21.09. - õppenõukogu nr. 1:

 • aineühenduste kinnitamine
 •  AÜ juhatajad

16.11. - õppenõukogu nr. 2:

 • Õppekirjanduse tellimine

30.11. - õppenõukogu nr. 3:

 • Aasta metoodiline teema
 • Sisehindamine
 • I trimestri tulemused

22.03. - õppenõukogu nr. 4:

 • II trimestri tulemused
 • gümnaasiumi I poolaasta tulemused

09.06. - õppenõukogu nr. 5:

 • üleviimine järgmisse klassi

20.06. - õppenõukogu nr. 6:

 • põhikooli lõpetamine
 • gümnaasiumi lõpetamine

28.08. - õppenõukogu nr. 7:

 • 2022/23 õa analüüs

30.08. - õppenõukogu nr. 8:

 • 2023/24 üldtööplaan