Õppetöö

Õppenõukogu


Õppenõukogu tegevuse aluseks on Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".

Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuhid, õpetajad ja nõustajad.

Õppenõukogu toimumisajad 2020.-2021. õa:

16.09 - õppenõukogu nr. 1:

 • aineühendused ja AÜ juhatajad

14.10 õppenõukogu nr. 2:

 • digiõppe juhendmaterjalide kinnitamine, metoodilise teema lõpetamine, uue teema alustamine

16.12 õppenõukogu nr. 3:

 • arengukava 2021-2023 vastu võtmine

24.03 õppenõukogu nr. 4:

 • gümnaasiumi 1. poolaasta ja põhikooli 2. trimestri õpitulemused

8.06 Õppenõukogu nr. 5:

 • Üleviimine järgmisesse klassi 1.-8., 10.-11.
 • Põhikooli lõpetamine
 • Gümnaasiumi lõpetamine

30.08 õppenõukogu nr. 6:

 • õppeaasta 2020-21 töö analüüs ja hindamine

31.08 õppenõukogu nr. 7:

 • õppeaasta 2021-22 üldtööplaani kinnitamine

Õppenõukogu tegevuse aluseks on Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".

Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuhid, õpetajad ja nõustajad.

Õppenõukogu toimumisajad 2020.-2021. õa:

16.09 - õppenõukogu nr. 1:

 • aineühendused ja AÜ juhatajad

14.10 õppenõukogu nr. 2:

 • digiõppe juhendmaterjalide kinnitamine, metoodilise teema lõpetamine, uue teema alustamine

16.12 õppenõukogu nr. 3:

 • arengukava 2021-2023 vastu võtmine

24.03 õppenõukogu nr. 4:

 • gümnaasiumi 1. poolaasta ja põhikooli 2. trimestri õpitulemused

8.06 Õppenõukogu nr. 5:

 • Üleviimine järgmisesse klassi 1.-8., 10.-11.
 • Põhikooli lõpetamine
 • Gümnaasiumi lõpetamine

30.08 õppenõukogu nr. 6:

 • õppeaasta 2020-21 töö analüüs ja hindamine

31.08 õppenõukogu nr. 7:

 • õppeaasta 2021-22 üldtööplaani kinnitamine