Õppetöö

Õppenõukogu


Õppenõukogu tegevuse aluseks on Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".

Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuhid, õpetajad ja nõustajad.

Õppenõukogu toimumisajad 2019/20. õa:

11. september 2019  - 

 • Õppenõukogude sekretäri valimine
 • Aineühenduste kinnitamine
 • Aineühenduste juhatajate valimine

16. oktoober 2019

 • Õppekirjanduse ja ajakirjanduse tellimine
 • Loovtöö juhendi muudatused

04. detsember 2019

 • ­ I trimestri tulemused

29. jaanuar 2020

 • I PA gümnaasiumi tulemused
 • Kodukord

18. märts 2020

 • II trimestri tulemused

08. juuni 2020

 • Järgmisesse klassi üleviimine

17. juuni 2020

 • Põhikooli lõpetamine

19. juuni 2020

 • Gümnaasiumi lõpetamine, medalid

27. august 2020

 • Töö tulemused, analüüs ja hinnang

28. august 2020

 • Üldtööplaan 2020-2021 õa

 

Õppenõukogu tegevuse aluseks on Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".

Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuhid, õpetajad ja nõustajad.

Õppenõukogu toimumisajad 2019/20. õa:

11. september 2019  - 

 • Õppenõukogude sekretäri valimine
 • Aineühenduste kinnitamine
 • Aineühenduste juhatajate valimine

16. oktoober 2019

 • Õppekirjanduse ja ajakirjanduse tellimine
 • Loovtöö juhendi muudatused

04. detsember 2019

 • ­ I trimestri tulemused

29. jaanuar 2020

 • I PA gümnaasiumi tulemused
 • Kodukord

18. märts 2020

 • II trimestri tulemused

08. juuni 2020

 • Järgmisesse klassi üleviimine

17. juuni 2020

 • Põhikooli lõpetamine

19. juuni 2020

 • Gümnaasiumi lõpetamine, medalid

27. august 2020

 • Töö tulemused, analüüs ja hinnang

28. august 2020

 • Üldtööplaan 2020-2021 õa