Koolielu

Koolituskeskus


Koolituskeskus

Alates 2018. aasta sügisest tegutseb Narva Vanalinna Riigikoolis piirkondlik koolitustuskeskus, mis jagab kõikidele soovijatele keelekümblusalaseid kogemusi läbi oma kooli kogemusprisma.  Koolituskeskuse ülesandeks on tutvustada õppijaid LAK-õppe põhimõtetega, lahti mõtestada tunni eesmärkide ja tagasiside seost, teadvustada meie kooli õpetaja poolt juhitud tundide näitel nende ülesehituse põhimõtteid, jagada keeleliste osaoskuste arendamise võimalusi erinevates ainetundides, tutvustada huvilisi NVRK õpetajate poolt loodud erinevate lõimitud aine- ja keeleõpet toetavate õppematerjalidega, näidata erinevaid võimalusi, kuidas kaasata lastevanemaid oma laste õppetegevusse ning kuidas toetada õppijat ja õpetajat.

Koolituskeskuse eestvedajateks ja koolituse „Õpetajalt õpetajale“ õppekaval läbiviijateks on õppealajuhatajad Krista Juhkov ja Aleksandra Kuzmina.

Koolitused toimuvad tavaliselt iga õppeaasta sügisperioodil.

Rohkem infot leiate veebilehelt www.harno.ee/keelekumbluskoolitused 

Koolituskeskus

Alates 2018. aasta sügisest tegutseb Narva Vanalinna Riigikoolis piirkondlik koolitustuskeskus, mis jagab kõikidele soovijatele keelekümblusalaseid kogemusi läbi oma kooli kogemusprisma.  Koolituskeskuse ülesandeks on tutvustada õppijaid LAK-õppe põhimõtetega, lahti mõtestada tunni eesmärkide ja tagasiside seost, teadvustada meie kooli õpetaja poolt juhitud tundide näitel nende ülesehituse põhimõtteid, jagada keeleliste osaoskuste arendamise võimalusi erinevates ainetundides, tutvustada huvilisi NVRK õpetajate poolt loodud erinevate lõimitud aine- ja keeleõpet toetavate õppematerjalidega, näidata erinevaid võimalusi, kuidas kaasata lastevanemaid oma laste õppetegevusse ning kuidas toetada õppijat ja õpetajat.

Koolituskeskuse eestvedajateks ja koolituse „Õpetajalt õpetajale“ õppekaval läbiviijateks on õppealajuhatajad Krista Juhkov ja Aleksandra Kuzmina.

Koolitused toimuvad tavaliselt iga õppeaasta sügisperioodil.

Rohkem infot leiate veebilehelt www.harno.ee/keelekumbluskoolitused