Koolielu

TORE kool


NVRK on TORE kool alates 2010. aastast.

TORE missioon on suurendada koolides (ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Tugiõpilastegevus T.O.R.E. arendab kolme suunda koolis: tugiõpilaste endi toimetulek, sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele, õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö.

Igal aastal toimub kooli seminar õpetajate ja 7.-9. kl. õpilaste jaoks.

T.O.R.E. koordinaator on kooli psühholoog Larissa Temitskaja.

Rohkem infot leiate T.O.R.E. veebilehelt  https://tore.ee/

NVRK on TORE kool alates 2010. aastast.

TORE missioon on suurendada koolides (ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Tugiõpilastegevus T.O.R.E. arendab kolme suunda koolis: tugiõpilaste endi toimetulek, sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele, õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö.

Igal aastal toimub kooli seminar õpetajate ja 7.-9. kl. õpilaste jaoks.

T.O.R.E. koordinaator on kooli psühholoog Larissa Temitskaja.

Rohkem infot leiate T.O.R.E. veebilehelt  https://tore.ee/