Õppetöö

Õpilasesindus


Õpilasesindus algatab ja juhib õpilaste ühistegevusi ning teeb ettepanekuid nii õppetöö sisulisse kui korralduslikku ülesehitusse.

ÕE koosoleku protokoll 13.09.2019

ÕE koosoleku protokoll 27.09.2019

 

 

Õpilasesindus algatab ja juhib õpilaste ühistegevusi ning teeb ettepanekuid nii õppetöö sisulisse kui korralduslikku ülesehitusse.

ÕE koosoleku protokoll 13.09.2019

ÕE koosoleku protokoll 27.09.2019